Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattvåg barneskule
Skulesvingen 4a
6270 BRATTVÅG
Org.nr 975284069
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 13 252
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no