Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattvåg barneskule
Skulesvingen 4a
6270 BRATTVÅG
Org.nr 975284069
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 19,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 783
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no