Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattvåg barneskule
Skulesvingen 4a
6270 BRATTVÅG
Org.nr 975284069
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,5 20,9 20,5 19,6 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,0 11,7 12,4 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,9 66,0 88,0 55,8 49,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 15,5 11,8 20,2 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,0 11,8 12,4 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 14,6 12,4 13,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 94,4 96,6 91,2 67,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 783 13 252 13 434 13 239 15 284
Undervisningstimer totalt per elev 59 62 63 60 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no