Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattvåg barneskule
Skulevegen 4
6270 BRATTVÅG
Org.nr 975284069
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haram kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 19,5 20,9 20,5 19,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,5 12,0 11,7 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,9 62,9 66,0 88,0 55,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 17,5 15,5 11,8 20,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,4 12,0 11,8 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 15,9 14,6 12,4 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,7 95,1 94,4 96,6 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 14 128 12 783 13 252 13 434 13 239
Undervisningstimer totalt per elev 63 59 62 63 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no