Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattholmen skule
Nygårdsvegen 1
5350 BRATTHOLMEN
Org.nr 875287672
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,1 21,0 21,1 19,4 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,9 12,2 13,2 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,3 81,2 66,4 72,3 65,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 13,6 16,1 16,0 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,4 12,6 13,9 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 14,8 15,0 16,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 898 13 423 13 711 12 586 17 315
Undervisningstimer totalt per elev 55 58 61 56 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no