Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bratteberg skule
Solhagen 6
6104 VOLDA
Org.nr 980017524
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,6 17,7 18,9 18,5 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 12,8 12,2 12,2 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,8 90,1 91,4 77,5 60,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 13,1 12,3 14,4 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 12,9 12,4 12,4 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 16,4 15,6 15,8 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 767 12 056 12 853 12 583 12 654
Undervisningstimer totalt per elev 66 58 61 61 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no