Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bratteberg skule
Solhagen 6
6104 VOLDA
Org.nr 980017524
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,7 18,9 18,5 18,2 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,2 12,2 11,7 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,1 91,4 77,5 60,1 71,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 12,3 14,4 18,2 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,4 12,4 12,0 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 15,6 15,8 19,1 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 056 12 853 12 583 12 654 16 217
Undervisningstimer totalt per elev 58 61 61 64 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no