Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattås skole
Brattåsvegen 12
3942 PORSGRUNN
Org.nr 975299635
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,7 15,2 14,2 12,9 13,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 17,1 16,2 17,1 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,8 161,8 112,8 86,8 80,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 9,0 12,1 16,4 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 17,5 16,5 17,2 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 20,9 18,3 18,5 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 260 9 519 8 892 7 980 8 873
Undervisningstimer totalt per elev 46 43 46 43 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no