Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattås skole
Brattåsveien 68
3140 NØTTERØY
Org.nr 875271342
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Brattås skole 18,0 19,0 21,9 17,4 17,9
Færder kommune 280,9
Vestfold fylke 2 433,7 2 487,0 2 519,9 2 502,6 2 522,2
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Brattås skole 11,0 9,7 8,1 10,4 10,8
Færder kommune 12,6
Vestfold fylke 12,9 12,6 12,5 12,5 12,5
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Brattås skole 5 6 5 5 6
Færder kommune 49
Vestfold fylke 394 416 445 468 488
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Brattås skole 33,5 27,9 36,1 36,2 29,1
Færder kommune 63,8
Vestfold fylke 70,7 66,8 62,7 59,9 57,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Brattås skole 28,9 31,2 20,9 27,3 34,5
Færder kommune 17,5
Vestfold fylke 16,2 16,7 17,7 18,7 19,3
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Brattås skole 11,0 9,7 8,1 10,3 10,8
Færder kommune 13,9
Vestfold fylke 13,8 13,7 13,5 13,3 13,2
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Brattås skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Færder kommune 13,8
Vestfold fylke 14,9 14,3 14,4 14,9 15,0
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Brattås skole 18,3 17,5 12,6 18,9 17,9
Færder kommune 18,0
Vestfold fylke 17,6 17,1 17,3 17,5 17,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Brattås skole 15,9
Færder kommune 16,6
Vestfold fylke 15,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Brattås skole 21,9
Færder kommune 18,6
Vestfold fylke 17,9
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Brattås skole 0,0
Færder kommune 19,2
Vestfold fylke 19,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Brattås skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Færder kommune 97,7
Vestfold fylke 98,1 97,5 97,7 98,0 97,9
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Brattås skole 11 679 12 654 15 129 12 307 12 376
Færder kommune 177 428
Vestfold fylke 1 532 382 1 565 189 1 589 780 1 596 378 1 609 778
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Brattås skole 67 76 92 72 69
Færder kommune 57
Vestfold fylke 55 56 57 57 57
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no