Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattås skole
Brattåsveien 68
3140 NØTTERØY
Org.nr 875271342
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,0 21,9 17,4 17,9 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 8,1 10,4 10,8 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,9 36,1 36,2 29,1 27,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,2 20,9 27,3 34,5 35,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 8,1 10,3 10,8 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 12,6 18,9 17,9 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,9 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 654 15 129 12 307 12 376 13 040
Undervisningstimer totalt per elev 76 92 72 69 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no