Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bratsbergkleiva skole
Øvregate 42
3715 SKIEN
Org.nr 975278026
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,8 26,6 29,6 30,0 29,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 14,4 13,9 14,1 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 241,5 201,1 267,1 91,4 126,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 6,8 4,7 14,0 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,5 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 15,5 14,9 15,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 155 18 674 19 896 20 155 20 020
Undervisningstimer totalt per elev 51 51 53 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no