Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bratsberg skole
Ny Jord-Vegen 37
7039 TRONDHEIM
Org.nr 975278883
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,6 9,3 8,5 9,5 9,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 10,3 11,7 11,0 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,2 118,2 61,4 48,0 126,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 8,3 18,1 20,9 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 10,3 11,8 11,0 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 10,7 13,0 12,5 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 77,5 89,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 999 6 539 5 966 6 422 6 042
Undervisningstimer totalt per elev 64 72 63 68 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no