Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brannfjell skole
Ekebergveien 111
1178 OSLO
Org.nr 974590581
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,5 39,3 43,4 42,3 41,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 15,2 14,4 15,6 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 366,9 494,6 518,0 380,8 313,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,0 2,8 2,6 3,7 4,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 22,8 20,5 19,4 21,0 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,7 22,2 20,4 23,4 24,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,4 24,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 98,2 96,7 97,1 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 20 574 23 618 26 163 24 962 24 840
Undervisningstimer totalt per elev 39 43 46 42 42
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no