Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brannfjell skole
Ekebergveien 111
1178 OSLO
Org.nr 974590581
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,9 36,5 39,3 43,4 42,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 17,0 15,2 14,4 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 494,4 366,9 494,6 518,0 380,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,9 4,0 2,8 2,6 3,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,7 22,8 20,5 19,4 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,8 24,7 22,2 20,4 23,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 98,6 98,2 96,7 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 21 728 20 574 23 618 26 163 24 962
Undervisningstimer totalt per elev 41 39 43 46 42
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no