Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandval skole
Bruvegen 86
2219 BRANDVAL
Org.nr 974576031
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,2 9,9 9,8 9,6 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 7,8 9,3 9,7 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 169,4 36,0 37,8 30,6 37,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 20,5 23,5 30,1 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 7,8 9,3 9,8 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 8,1 11,0 10,8 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 328 6 953 6 926 6 719 7 174
Undervisningstimer totalt per elev 76 95 80 76 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no