Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandsøy skule
Slettevollsholten 11
6908 FLORØ
Org.nr 975271889
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,4 8,4 8,1 8,0 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,5 10,7 11,0 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,9 28,5 23,4 23,3 29,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,5 33,4 41,0 42,3 32,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 10,5 10,8 11,0 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 12,3 12,4 12,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 596 5 641 5 395 5 328 5 774
Undervisningstimer totalt per elev 78 71 69 67 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no