Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandsfjord barne- og ungdomsskole
Hofstadlia 61
7194 BRANDSFJORD
Org.nr 975282589
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Roan kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 045
Undervisningstimer totalt per elev 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no