Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandsfjord barne- og ungdomsskole
Hofstadlia 61
7194 BRANDSFJORD
Org.nr 975282589
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Roan kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 4,7 4,7 7,2 7,2 8,0
Roan kommune 13,9 14,4 13,3 13,4 13,8
Trøndelag fylke 4 990,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 7,7 5,9 7,8 8,0 8,6
Roan kommune 8,0 6,9 7,5 7,2 7,2
Trøndelag fylke 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 1 1 1 0 1
Roan kommune 3 4 4 2 4
Trøndelag fylke 820
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 40,5 37,5 40,0 1 080,0 44,9
Roan kommune 39,1 24,1 26,0 40,7 20,4
Trøndelag fylke 63,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 17,8 15,4 18,6 0,7 17,0
Roan kommune 18,3 26,2 27,2 16,1 31,5
Trøndelag fylke 16,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 7,8 7,6 8,4 8,2 10,2
Roan kommune 8,4 7,7 7,9 8,0 8,5
Trøndelag fylke 12,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 10,4 6,0 9,4 11,1 8,5
Roan kommune 11,0 8,4 9,6 8,2 7,2
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 10,3 7,0 9,5 10,3 10,9
Roan kommune 10,7 9,0 10,5 10,1 9,7
Trøndelag fylke 16,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 9,6
Roan kommune 9,5
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 12,6
Roan kommune 9,7
Trøndelag fylke 16,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 11,8
Roan kommune 9,9
Trøndelag fylke 18,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 98,1 98,8 98,9 95,2 100,0
Roan kommune 98,0 99,2 89,2 87,9 96,4
Trøndelag fylke 96,8
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 3 078 3 192 4 960 4 818 5 045
Roan kommune 8 722 9 324 8 998 8 724 8 807
Trøndelag fylke 3 190 079
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Brandsfjord barne- og ungdomsskole 91 118 92 89 83
Roan kommune 88 102 96 99 99
Trøndelag fylke 61
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no