Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandsfjord barne- og ungdomsskole
Hofstadlia 61
7194 BRANDSFJORD
Org.nr 975282589
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Åfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,7 7,2 7,2 8,0 8,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,9 7,8 8,0 8,6 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,5 40,0 1 080,0 44,9 20,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 18,6 0,7 17,0 34,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 8,4 8,2 10,2 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 9,4 11,1 8,5 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 9,5 10,3 10,9 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,8 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 98,9 95,2 100,0 65,5
Lærertimer som gis til undervisning 3 192 4 960 4 818 5 045 5 186
Undervisningstimer totalt per elev 118 92 89 83 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no