Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandsfjord barne- og ungdomsskole
Hofstadlia 61
7194 BRANDSFJORD
Org.nr 975282589
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Roan kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,7 4,7 7,2 7,2 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 5,9 7,8 8,0 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,5 37,5 40,0 1 080,0 44,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 15,4 18,6 0,7 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 7,6 8,4 8,2 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4 6,0 9,4 11,1 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 7,0 9,5 10,3 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 98,8 98,9 95,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 078 3 192 4 960 4 818 5 045
Undervisningstimer totalt per elev 91 118 92 89 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no