Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandengen skole
Iver Holters Gate 48
3041 DRAMMEN
Org.nr 975284441
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,6 33,9 37,7 35,9 42,7
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 17,1 15,9 16,2 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 7 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,2 81,6 74,3 96,4 85,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 19,2 19,3 15,3 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 17,1 15,9 16,3 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 19,3 18,3 18,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,4 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 97,0 91,3 96,3 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 21 353 23 018 25 232 24 192 29 188
Undervisningstimer totalt per elev 43 43 47 46 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no