Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandengen skole
Iver Holters Gate 48
3041 DRAMMEN
Org.nr 975284441
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,7 31,6 33,9 37,7 35,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 17,2 17,1 15,9 16,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 7 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,1 91,2 81,6 74,3 96,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 17,2 19,2 19,3 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 17,1 17,1 15,9 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 19,5 19,3 18,3 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,3 95,1 97,0 91,3 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 22 083 21 353 23 018 25 232 24 192
Undervisningstimer totalt per elev 44 43 43 47 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no