Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandbu ungdomsskole
Jens Røislies Veg 2
2760 BRANDBU
Org.nr 975273806
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 14 383
Undervisningstimer totalt per elev 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no