Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandbu ungdomsskole
Jens Røislies Veg 2
2760 BRANDBU
Org.nr 975273806
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Brandbu ungdomsskole 24,9 25,1 25,1 26,0 25,4
Gran kommune 157,1 163,8 161,3 162,0 153,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Brandbu ungdomsskole 11,7 11,7 11,5 11,5 11,7
Gran kommune 11,9 11,2 11,5 11,2 11,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Brandbu ungdomsskole 2 3 3 3 3
Gran kommune 26 30 27 26 24
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Brandbu ungdomsskole 113,7 80,0 86,8 89,9 89,2
Gran kommune 62,0 53,8 60,4 60,7 66,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Brandbu ungdomsskole 8,5 12,6 11,5 11,1 11,3
Gran kommune 16,8 18,5 16,7 16,3 15,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Brandbu ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gran kommune 12,1 11,4 11,6 11,6 12,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Brandbu ungdomsskole 15,6 15,6 15,3 15,3 15,6
Gran kommune 15,2 14,7 15,1 14,4 14,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Brandbu ungdomsskole 19,5 20,5 20,4 20,8 21,6
Gran kommune 15,7 15,6 16,0 15,6 16,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Brandbu ungdomsskole 0,0 0,0
Gran kommune 13,9 14,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Brandbu ungdomsskole 0,0 0,0
Gran kommune 15,0 15,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Brandbu ungdomsskole 20,8 21,6
Gran kommune 18,3 20,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Brandbu ungdomsskole 90,2 86,0 88,0 97,9 97,4
Gran kommune 97,3 94,5 96,2 98,2 98,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Brandbu ungdomsskole 13 503 14 154 14 273 14 765 14 383
Gran kommune 98 234 103 230 101 488 101 364 96 222
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Brandbu ungdomsskole 56 56 57 57 56
Gran kommune 60 63 62 63 61
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no