Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandbu ungdomsskole
Jens Røislies Veg 2
2760 BRANDBU
Org.nr 975273806
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 24,9 25,1 25,1 26,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,7 11,7 11,5 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,9 113,7 80,0 86,8 89,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 8,5 12,6 11,5 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 15,6 15,6 15,3 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 19,5 20,5 20,4 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 90,2 86,0 88,0 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 14 211 13 503 14 154 14 273 14 765
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 56 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no