Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandbu ungdomsskole
Jens Røislies Veg 2
2760 BRANDBU
Org.nr 975273806
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 25,1 25,1 26,0 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,7 11,5 11,5 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,7 80,0 86,8 89,9 89,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 12,6 11,5 11,1 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 15,6 15,3 15,3 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 20,5 20,4 20,8 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 21,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,2 86,0 88,0 97,9 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 13 503 14 154 14 273 14 765 14 383
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 57 57 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no