Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandbu barneskole
Nobels Gate 28
2760 BRANDBU
Org.nr 917611386
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 28,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 19 171
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no