Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandbu barneskole
Nobels Gate 28
2760 BRANDBU
Org.nr 917611386
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Brandbu barneskole 26,4 26,1 28,8
Gran kommune 156,9 157,1 163,8 161,3 162,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Brandbu barneskole 13,3 13,3 12,3
Gran kommune 12,0 11,9 11,2 11,5 11,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Brandbu barneskole 4 5 6
Gran kommune 27 26 30 27 26
Innlandet fylke
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Brandbu barneskole 79,8 61,6 51,8
Gran kommune 62,2 62,0 53,8 60,4 60,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Brandbu barneskole 14,8 19,2 21,3
Gran kommune 17,0 16,8 18,5 16,7 16,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Brandbu barneskole 13,3 13,4 12,3
Gran kommune 12,4 12,1 11,4 11,6 11,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Brandbu barneskole 0,0 0,0 0,0
Gran kommune 15,1 15,2 14,7 15,1 14,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Brandbu barneskole 16,6 16,7 16,4
Gran kommune 15,9 15,7 15,6 16,0 15,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Brandbu barneskole 15,3
Gran kommune 13,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Brandbu barneskole 18,0
Gran kommune 15,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Brandbu barneskole 0,0
Gran kommune 18,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Brandbu barneskole 91,7 93,7 94,5
Gran kommune 96,9 97,3 94,5 96,2 98,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Brandbu barneskole 17 461 17 157 19 171
Gran kommune 98 443 98 234 103 230 101 488 101 364
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Brandbu barneskole 56 56 60
Gran kommune 59 60 63 62 63
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no