Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandbu barneskole
Nobels gate 28
2760 BRANDBU
Org.nr 917611386
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 26,1 28,8 26,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,3 12,3 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,8 61,6 51,8 42,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 19,2 21,3 27,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,4 12,3 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,7 16,4 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 93,7 94,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 461 17 157 19 171 17 319
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no