Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandal Friskule (privat)
Skulevegen 9
6062 BRANDAL
Org.nr 988427535
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Brandal Friskulelag (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,9 2,1 2,8 3,1 3,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 8,8 9,0 9,5 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 112,5 141,2 30,4 33,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 7,5 6,1 29,6 26,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 8,5 8,9 9,4 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 8,5 8,9 9,4 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,5 50,9 60,9 75,3 78,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 365 1 510 1 967 2 194 2 279
Undervisningstimer totalt per elev 85 84 82 78 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no