Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brandal Friskule (privat)
Skulevegen 9
6062 BRANDAL
Org.nr 988427535
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Brandal Friskulelag (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,4 1,9 2,1 2,8 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 8,7 8,8 9,0 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,0 0,0 112,5 141,2 30,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 0,0 7,5 6,1 29,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 8,2 8,5 8,9 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 8,2 8,5 8,9 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 81,5 50,9 60,9 75,3
Lærertimer som gis til undervisning 1 710 1 365 1 510 1 967 2 194
Undervisningstimer totalt per elev 95 85 84 82 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no