Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brakahaug skole
Matrosvegen 17
5535 HAUGESUND
Org.nr 979577222
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Brakahaug skole 13,2 12,9 12,9 14,0 13,3
Haugesund kommune 365,1 362,8 361,3 370,5 382,1
Rogaland fylke 5 263,9 5 352,4 5 399,7 5 511,9 5 592,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Brakahaug skole 12,6 14,2 13,6 13,7 14,7
Haugesund kommune 13,3 13,2 13,2 13,0 12,3
Rogaland fylke 12,6 12,6 12,5 12,3 12,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Brakahaug skole 2 2 2 3 3
Haugesund kommune 66 68 77 80 71
Rogaland fylke 826 875 928 938 916
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Brakahaug skole 66,2 71,3 62,7 59,1 61,0
Haugesund kommune 65,1 62,9 55,3 53,1 59,5
Rogaland fylke 71,2 68,3 64,8 64,5 66,0
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Brakahaug skole 16,9 17,8 19,3 21,1 21,8
Haugesund kommune 18,0 18,7 21,3 21,7 18,6
Rogaland fylke 15,7 16,3 17,2 17,0 16,4
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Brakahaug skole 12,5 14,1 13,6 13,7 14,7
Haugesund kommune 14,6 14,4 14,0 13,9 13,0
Rogaland fylke 13,5 13,5 13,3 13,0 12,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Brakahaug skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Haugesund kommune 15,3 15,8 16,4 16,1 15,6
Rogaland fylke 14,6 14,6 14,8 14,7 14,4
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Brakahaug skole 14,5 15,8 16,2 15,3 16,8
Haugesund kommune 18,9 19,1 19,2 18,9 17,0
Rogaland fylke 17,1 17,1 17,1 16,9 16,2
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Brakahaug skole 14,6 15,1
Haugesund kommune 16,8 14,5
Rogaland fylke 14,9 14,2
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Brakahaug skole 16,4 20,1
Haugesund kommune 19,8 18,2
Rogaland fylke 17,4 17,0
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Brakahaug skole 0,0 0,0
Haugesund kommune 20,8 19,2
Rogaland fylke 19,5 18,3
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Brakahaug skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Haugesund kommune 98,5 97,9 98,7 99,0 99,0
Rogaland fylke 95,8 95,3 95,7 94,7 95,4
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Brakahaug skole 8 650 8 550 8 522 9 433 8 922
Haugesund kommune 229 134 229 185 230 534 233 356 244 671
Rogaland fylke 3 319 510 3 376 580 3 427 126 3 502 721 3 576 457
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Brakahaug skole 59 52 55 54 50
Haugesund kommune 54 54 54 55 58
Rogaland fylke 56 57 57 58 59
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no