Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brakahaug skole
Matrosvegen 17
5535 HAUGESUND
Org.nr 979577222
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 12,9 12,9 14,0 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 14,2 13,6 13,7 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,2 71,3 62,7 59,1 61,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 17,8 19,3 21,1 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 14,1 13,6 13,7 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 15,8 16,2 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 650 8 550 8 522 9 433 8 922
Undervisningstimer totalt per elev 59 52 55 54 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no