Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bragernes skole
Lammers Gate 40
3014 DRAMMEN
Org.nr 975284352
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 19,8 21,5 20,6 24,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 18,4 16,2 17,5 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,4 107,4 75,2 83,5 68,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 15,6 19,9 19,1 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 18,2 16,2 17,6 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 21,0 18,5 21,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 100,0 94,9 89,0 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 13 528 13 382 14 672 13 932 17 412
Undervisningstimer totalt per elev 42 40 46 42 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no