Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bråten skole
Granneveien 19
2013 SKJETTEN
Org.nr 875326872
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,0 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 1,5 1,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,0 1,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 833 4 833
Undervisningstimer totalt per elev 439 537
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no