Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bråtejordet skole
Bråteveien 61
1465 STRØMMEN
Org.nr 913964241
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 28,9 31,2 32,9 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 15,6 14,2 14,2 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 230,7 260,0 277,1 150,0 145,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,2 4,8 4,5 8,3 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,1 20,8 19,0 18,9 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 22,2 23,0 22,6 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,6 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 97,2 91,3 98,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 795 15 303 17 878 18 874 19 085
Undervisningstimer totalt per elev 46 42 46 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no