Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bråtejordet skole
Bråteveien 61
1465 STRØMMEN
Org.nr 913964241
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 27,2 28,9 31,2 32,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 14,3 15,6 14,2 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 144,8 230,7 260,0 277,1 150,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 5,2 4,8 4,5 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,1 19,1 20,8 19,0 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5 21,3 22,2 23,0 22,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 97,6 97,2 91,3 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 13 224 14 795 15 303 17 878 18 874
Undervisningstimer totalt per elev 44 46 42 46 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no