Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bråte skole - Avd skole
Bråtevangveien 2
1970 HEMNES
Org.nr 974583704
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aurskog-Høland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,9 30,2 30,9 30,9 33,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,6 13,6 13,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 5 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,9 115,8 74,2 63,1 73,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 10,3 16,0 18,5 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,1 13,2 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 17,8 18,7 17,9 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,4 17,4 17,1 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 91,3 94,8 96,7 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 689 18 329 18 736 18 848 20 017
Undervisningstimer totalt per elev 52 51 51 52 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no