Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brånås skole
Brånåsveien 42
2019 SKEDSMOKORSET
Org.nr 879909252
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,4 27,0 25,7 27,6 25,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 16,0 16,3 14,0 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 204,7 172,2 127,9 171,8 138,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 8,3 11,3 7,3 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 16,0 16,4 14,1 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 17,8 17,9 15,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,4 98,8 98,8 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 17 572 17 785 16 872 18 411 17 207
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 45 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no