Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Botnhamn skole
Botnhamnveien 590
9373 BOTNHAMN
Org.nr 975285375
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 6,4 6,5 6,3 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 7,1 6,5 8,1 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 164,0 80,0 152,0 375,0 113,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,2 7,8 3,8 1,9 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 9,5 8,1 10,9 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 5,5 5,2 6,1 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 9,5 9,6 12,8 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,1 94,2 69,7 87,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 876 3 933 4 142 3 933 4 123
Undervisningstimer totalt per elev 95 98 109 87 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no