Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bossekop skole
Altaveien 106
9513 ALTA
Org.nr 975279804
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 25,9 29,6 29,5 29,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,3 11,0 10,7 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,2 148,3 155,6 110,8 87,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 7,0 6,1 8,5 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,6 11,3 11,0 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 15,3 14,2 14,2 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 100,0 100,0 94,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 927 17 456 18 929 19 255 19 530
Undervisningstimer totalt per elev 69 65 68 70 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no