Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bossekop skole
Holtet 9
9513 ALTA
Org.nr 975279804
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 29,6 29,5 29,1 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,0 10,7 10,2 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,3 155,6 110,8 87,6 74,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 6,1 8,5 10,5 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,3 11,0 10,5 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,2 14,2 13,1 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 456 18 929 19 255 19 530 18 820
Undervisningstimer totalt per elev 65 68 70 73 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no