Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borre ungdomsskole
Ynglingeveien 13
3184 BORRE
Org.nr 974605759
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 30,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 535
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no