Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borre ungdomsskole
Ynglingeveien 13
3184 BORRE
Org.nr 974605759
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Borre ungdomsskole 34,4 35,6 34,5 32,0 30,2
Horten kommune 273,4 298,6 302,5 302,2 302,5
Vestfold fylke 2 433,7 2 487,0 2 519,9 2 502,6 2 522,2
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Borre ungdomsskole 9,8 8,9 9,0 10,2 11,0
Horten kommune 12,5 11,4 11,5 11,4 11,4
Vestfold fylke 12,9 12,6 12,5 12,5 12,5
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Borre ungdomsskole 1 1 2 2 2
Horten kommune 40 42 47 46 49
Vestfold fylke 394 416 445 468 488
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Borre ungdomsskole 380,0 199,3 192,7 177,2 143,2
Horten kommune 76,1 72,3 66,0 66,7 63,5
Vestfold fylke 70,7 66,8 62,7 59,9 57,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Borre ungdomsskole 2,3 4,0 4,3 4,9 6,8
Horten kommune 14,7 14,2 15,5 15,3 16,1
Vestfold fylke 16,2 16,7 17,7 18,7 19,3
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Borre ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Horten kommune 13,4 12,1 12,5 12,2 12,1
Vestfold fylke 13,8 13,7 13,5 13,3 13,2
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Borre ungdomsskole 13,1 11,8 12,0 13,6 14,8
Horten kommune 14,5 13,3 12,8 13,4 13,8
Vestfold fylke 14,9 14,3 14,4 14,9 15,0
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Borre ungdomsskole 15,2 13,9 13,4 16,6 19,2
Horten kommune 16,8 14,8 15,1 15,4 16,1
Vestfold fylke 17,6 17,1 17,3 17,5 17,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Borre ungdomsskole 0,0
Horten kommune 13,7
Vestfold fylke 15,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Borre ungdomsskole 0,0
Horten kommune 16,4
Vestfold fylke 17,9
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Borre ungdomsskole 19,2
Horten kommune 19,1
Vestfold fylke 19,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Borre ungdomsskole 97,3 96,1 96,7 100,0 96,6
Horten kommune 98,7 97,9 98,3 97,6 98,5
Vestfold fylke 98,1 97,5 97,7 98,0 97,9
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Borre ungdomsskole 20 300 21 223 20 995 17 937 17 535
Horten kommune 173 210 191 245 192 411 192 342 192 715
Vestfold fylke 1 532 382 1 565 189 1 589 780 1 596 378 1 609 778
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Borre ungdomsskole 67 74 73 64 59
Horten kommune 57 63 62 62 62
Vestfold fylke 55 56 57 57 57
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no