Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borre ungdomsskole
Ynglingeveien 13
3184 BORRE
Org.nr 974605759
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,4 35,6 34,5 32,0 30,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 8,9 9,0 10,2 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 380,0 199,3 192,7 177,2 143,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,3 4,0 4,3 4,9 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 11,8 12,0 13,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 13,9 13,4 16,6 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 96,1 96,7 100,0 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 20 300 21 223 20 995 17 937 17 535
Undervisningstimer totalt per elev 67 74 73 64 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no