Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borhaug skole
Postveien 11
4563 BORHAUG
Org.nr 975271382
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Farsund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,0 11,8 10,3 12,4 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,6 12,2 11,7 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,2 141,2 205,4 65,0 51,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 6,8 5,4 16,6 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 10,7 12,2 11,9 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 11,8 14,1 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 100,0 99,2 99,3 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 8 023 7 881 6 997 8 465 8 437
Undervisningstimer totalt per elev 69 70 61 63 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no