Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borgund skule
Strondi 343
6888 BORGUND
Org.nr 975276236
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lærdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 3,8 3,9 4,8 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 5,6 5,0 5,5 4,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,1 15,6 13,3 15,4 13,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,5 33,6 35,0 31,2 31,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7 5,7 5,0 5,5 4,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,5 7,0 6,2 7,0 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 87,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 030 2 641 2 679 3 096 3 050
Undervisningstimer totalt per elev 97 132 149 135 153
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no