Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borgtun skole
Borgtunvegen 21
9010 TROMSØ
Org.nr 974566265
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 22,5 21,5 24,4 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 13,3 13,1 11,4 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,6 184,2 79,8 98,9 100,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 6,5 15,2 10,8 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 14,2 14,3 12,1 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 18,5 17,0 16,5 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 100,0 100,0 93,4 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 454 14 992 14 732 16 888 15 667
Undervisningstimer totalt per elev 63 56 57 65 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no