Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borgtun skole
Borgtunvegen 21
9010 TROMSØ
Org.nr 974566265
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,5 21,5 24,4 23,7 30,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,1 11,4 12,2 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 184,2 79,8 98,9 100,8 122,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5 15,2 10,8 10,8 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,3 12,1 12,9 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 17,0 16,5 17,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,4 98,6 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 14 992 14 732 16 888 15 667 14 457
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 65 61 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no