Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borgheim ungdomsskole
Rektorveien 6
3140 NØTTERØY
Org.nr 975271250
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 48,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 030
Undervisningstimer totalt per elev 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no