Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borgheim ungdomsskole
Rektorveien 6
3140 NØTTERØY
Org.nr 975271250
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Borgheim ungdomsskole 46,6 43,1 37,8 41,5 48,0
Færder kommune 280,9 291,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Borgheim ungdomsskole 12,1 12,0 13,0 12,2 10,1
Færder kommune 12,6 11,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Borgheim ungdomsskole 3 2 4 5 4
Færder kommune 49 43
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Borgheim ungdomsskole 148,8 165,2 100,0 85,5 116,7
Færder kommune 63,8 72,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Borgheim ungdomsskole 6,3 5,8 10,9 11,6 8,0
Færder kommune 17,5 14,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Borgheim ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Færder kommune 13,9 12,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Borgheim ungdomsskole 16,2 16,1 17,4 16,3 13,5
Færder kommune 13,8 12,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Borgheim ungdomsskole 20,0 20,9 21,4 23,4 17,6
Færder kommune 18,0 16,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Borgheim ungdomsskole 0,0 0,0
Færder kommune 16,6 14,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Borgheim ungdomsskole 0,0 0,0
Færder kommune 18,6 19,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Borgheim ungdomsskole 23,4 17,6
Færder kommune 19,2 18,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Borgheim ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 97,8 100,0
Færder kommune 97,7 99,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Borgheim ungdomsskole 23 723 22 488 20 766 22 211 29 030
Færder kommune 177 428 190 471
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Borgheim ungdomsskole 54 54 50 54 65
Færder kommune 57 62
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no