Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borgheim ungdomsskole
Rektorveien 6
3140 NØTTERØY
Org.nr 975271250
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 46,6 43,1 37,8 41,5 48,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,0 13,0 12,2 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,8 165,2 100,0 85,5 116,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 5,8 10,9 11,6 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 16,1 17,4 16,3 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 20,9 21,4 23,4 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,4 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 723 22 488 20 766 22 211 29 030
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 50 54 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no