Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borgen ungdomsskole
Vardefaret 4
1388 BORGEN
Org.nr 974578336
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 37,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 223,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 767
Undervisningstimer totalt per elev 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no