Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borgen ungdomsskole
Vardefaret 4
1388 BORGEN
Org.nr 974578336
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,9 34,1 31,7 34,7 37,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,1 11,1 11,1 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 617,3 301,9 488,6 223,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 1,5 3,3 2,0 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 13,4 14,8 14,7 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 17,1 18,0 17,5 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 95,6 96,5 90,7 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 580 20 890 18 547 20 292 21 767
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 59 59 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no