Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borge ungdomsskole
Borgeveien 74
1654 SELLEBAKK
Org.nr 974565277
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,4 31,8 34,9 35,4 36,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,0 12,0 11,3 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,1 100,3 158,2 122,0 109,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 10,6 6,8 8,5 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 16,0 16,0 15,0 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 20,5 19,3 20,1 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 826 18 482 20 463 21 305 21 387
Undervisningstimer totalt per elev 53 55 55 58 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no