Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borge skole
Øvre Liane 57
3914 PORSGRUNN
Org.nr 975277860
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 572
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no