Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borge skole
Øvre Liane 57
3914 PORSGRUNN
Org.nr 975277860
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Borge skole 24,4 24,3 23,6 26,6 27,4
Porsgrunn kommune 355,7 348,5 323,6 338,3 342,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Borge skole 14,8 16,4 15,0 13,0 12,9
Porsgrunn kommune 12,6 12,8 13,7 13,1 12,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Borge skole 6 5 6 4 4
Porsgrunn kommune 35 35 35 39 38
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Borge skole 52,1 61,1 56,4 89,2 80,6
Porsgrunn kommune 114,6 113,9 113,6 101,1 102,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Borge skole 26,4 22,6 24,4 13,2 14,7
Porsgrunn kommune 9,8 10,0 10,7 11,6 11,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Borge skole 15,3 16,7 15,4 13,9 13,2
Porsgrunn kommune 13,7 14,1 14,4 14,0 13,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Borge skole 0,0 0,0 0,0 1,2 9,7
Porsgrunn kommune 14,5 14,5 16,9 16,0 15,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Borge skole 20,8 21,6 21,4 17,8 17,0
Porsgrunn kommune 19,1 18,6 20,7 19,2 18,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Borge skole 15,4 14,9
Porsgrunn kommune 17,3 16,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Borge skole 21,0 19,7
Porsgrunn kommune 19,4 18,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Borge skole 0,0 0,0
Porsgrunn kommune 21,5 20,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Borge skole 100,0 95,1 97,6 95,8 100,0
Porsgrunn kommune 97,5 99,0 99,4 98,1 97,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Borge skole 16 803 15 176 16 023 17 746 18 572
Porsgrunn kommune 225 359 220 655 205 843 214 242 219 379
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Borge skole 50 45 49 57 57
Porsgrunn kommune 56 55 52 54 56
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no