Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borge skole
Øvre Liane 57
3914 PORSGRUNN
Org.nr 975277860
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 24,4 24,3 23,6 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 14,8 16,4 15,0 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 5 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,2 52,1 61,1 56,4 89,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 26,4 22,6 24,4 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 15,3 16,7 15,4 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 20,8 21,6 21,4 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,1 97,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 343 16 803 15 176 16 023 17 746
Undervisningstimer totalt per elev 54 50 45 49 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no