Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borge skole
Øvre Liane 57
3914 PORSGRUNN
Org.nr 975277860
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 24,3 23,6 26,6 27,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 16,4 15,0 13,0 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,1 61,1 56,4 89,2 80,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,4 22,6 24,4 13,2 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 16,7 15,4 13,9 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 1,2 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 21,6 21,4 17,8 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,1 97,6 95,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 803 15 176 16 023 17 746 18 572
Undervisningstimer totalt per elev 50 45 49 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no