Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Borge skole
Grimstadveien 3
1655 SELLEBAKK
Org.nr 974565293
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,9 20,9 20,4 20,5 21,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,8 8,5 8,7 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,0 32,1 30,0 23,1 25,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,9 25,5 26,2 34,8 28,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 9,5 9,5 10,1 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,0 2,2 2,2 2,1 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 16,0 15,8 17,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,7 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 14 377 14 256 13 817 13 841 14 562
Undervisningstimer totalt per elev 85 83 86 84 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no