Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bordalen skule (UTGÅTT)
Haug
5700 VOSS
Org.nr 975281906
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 200,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 058
Undervisningstimer totalt per elev 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no